Štefan Harabin – kandidát na prezidenta 2019

Štefan Harabin – kandidát na prezidenta 2019

Život a zaujímavosti

Štefan Harabin sa narodil 4. mája 1957 v Ľubici. Je to slovenský sudca najvyššieho súdu, bývalý podpredseda vlády a minister spravodlivosti.

Je ženatý s Gabrielou Harabinovou a má 4 deti. Ovláda dva svetové jazyky: francúzsky a ruský. Sám seba charakterizuje ako veľmi pracovitého človeka, ktorý taktiež veľa číta. O peniaze sa moc nestará, tie prenecháva na starosť manželke.

Keď bol dieťaťom, chcel sa stať futbalistom alebo prezidentom. Na prvom mieste je u neho rodina a snaží sa, aby bolo čo najmenej nespravodlivosti, preto často „pláva“ proti prúdu. Na ľuďoch si najviac váži ľudskosť, empatiu a zmysel pre humor. Neznáša zákernosť a vtieranie sa. Jeho vzorom bol a je jeho nebohý otec. „Často si spomínam, ako dokázal pomôcť iným, aj za cenu nasadenia vlastného života.“

Jeho obľúbenými miestami sú na Slovensku  Tatry a Slovenský raj. Vo svete sú to Izrael, Sýria, Arménsko, Azerbajdžan, Rusko, Francúzsko, Česko, Egypt, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko…
Najobľúbenejšími jedlami sú u neho pirohy s bryndzou a škvarky, čínska kuchyňa, ryby a jahňacina. Z nápojov slovenské minerálky a občas pivo.

Obľúbenými osobnosťami Harabina sú literáti F.M. Dostojevskij, A.S. Puškin, Vladimír Mináč. Z hercov sú to Karol Machata, Vladimír Menšík, Ivan Rajniak. Zo spevákov Jožo Ráž a Hana zagorová.

Vzdelanie

  • V roku 1972 začal štúdium na gymnáziu v Kežmarku, ktoré v roku 1976 úspešne ukončil
  • Po gymnáziu študoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde dokončil štúdium v roku 1980

Po skončení štúdia začal vykonávať sudcovskú prax ako justičný čakateľ Krajského súdu v Košiciach.

Kariéra Štefana Harabina

Do funkcie sudcu z povolania bol zvolený 1. Januára 1983 na Okresnom súde v Poprade. Od roku 1990 pôsobil na Krajskom súde v Košiciach a v roku 1991 ho zvolili za sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Počas rokov 1996 až 1998 pôsobil  ako predseda trestného kolégia Najvyššieho súdu SR. V roku 2006 ho ĽS-HZDS nominovala na post ministra spravodlivosti a podpredsedu vlády SR, kde pôsobil do roku 2009. Súdna rada SR ho 22. júna 2009 opäť zvolila do funkcie predsedu súdnej rady a predsedu Najvyššieho súdu SR.

Harabin a odvolávanie predsedov

Ako minister spravodlivosti sa snažil zrušiť Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. V októbri 2006 v priebehu dvoch dní odvolal sedem predsedov krajských či okresných súdov. O svoje funkcie prišli predsedovia krajských súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline. Róbert Urban – predseda krajského súdu v Žiline – viedol súdny spor, v ktorom najvyšší súd rozhodol, že jeho odvolanie bez udania dôvodu bolo v súlade so zákonom, no Ústavný súd rozhodol, že v tejto veci Najvyšší súd rozhodol svojvoľne.

Minister odvolával aj predsedov okresných súdov – v Žiline Petra Hrnčiara, vo Veľkom Krtíši Milana Ružičku, v Dolnom Kubíne Petra Bebeja a v Bratislave Gabrielu Sobolovskú. Zameral sa najmä na súdy, ktoré najviac spolupracovali s predchádzajúcim vedením na zavádzaní reformy súdnictva. Napríklad s prvým krajským súdom, ktorý pripravil prechod na zreformovaný systém práce – išlo o banskobystrický súd, ktorého predseda Ľudovít Bradáč bol odvolaný.

Štefan Harabin ako kandidát na prezidenta – Kandidatúra na prezidenta 2019

Šéf časopisu Zem a Vek, Tibor Rostas vyhlásil na Národnej konferencií, že „od 29.8.2017 osobnosti z oblasti vedy a kultúry pracovali na Manifeste Slovenska. Dnes (24.06.2018) ho zástupcovia pronárodných hnutí, inteligencie a Rady osobností predstavili delegátom Národnej konferencie, ktorí si s jednoznačným náskokom zvolili národného kandidáta na prezidenta SR, Štefana Harabina. Ten na základe tohto mandátu prijal svoju kandidatúru.“ A tak bola oficiálne ohlásená kandidatúra Harabina na post prezidenta. „Vzhľadom na presvedčivý výsledok som sa však rozhodol túto podstu prijať a slúžiť národným záujmom z vôle ľudu.“ vyjadril sa Štefan Harabin. Podporu vyjadril aj šéf Slovenských bratov – Peter Svrček.

Prečo sa Štefan Harabin rozhodol kandidovať na prezidentský post?

„Milujem slovenský národ, je to veľmi skúšaný ľud. Nie som jeho sudcom, budem jeho srdcom a svedomím, budem zo všetkých síl zápasiť, aby medzi všetkými bez rozdielu panovala spravodlivosť, zmier, vzájomná láska a úcta. K tomu nevyhnutne potrebujeme opätovne vzkriesiť naše povedomie a rozvíjať múdrosť a tradície našich predkov. Chcem byť prezidentom aj pre všetkých pronárodne, proslovansky a kresťansky orientovaných síl.“

Harabin a jeho vízia

Ako základnú hodnotu považuje život. Preto bude v plnej miere presadzovať zásadné reformy zdravotníctva a sociálneho systému tak, aby už neznášali bremeno občania. Štát by mal podľa neho kontrolovať výšku zisku zdravotných poisťovní a okamžite zastaviť vyplácanie dividend akcionárom súkromných zdravotných poisťovní do zahraničia, a zároveň zastaviť projekt ezdravie. Sľubuje, že bude iniciovať a podporovať zmeny volebného systému, aby sa prirodzené autority mohli voliť priamo. V prípade neplnenia svojich sľubov a predsavzatí budú môcť byť zo svojej funkcie odvolaní.

Chce prijať zákon o zákaze pôsobenia mimovládnych organizácií platených zo zahraničia, navrhnúť zásadnú zmenu vo vlastníctve pôdy, obmedziť výsadné postavenie finančného a bankového sektora či znížiť prehlbovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými.

Leave a comment