Radovan Znášik – kandidát na prezidenta 2019

Radovan Znášik – kandidát na prezidenta 2019

Život a všeobecné informácie

Bakalárske štúdium v odbore obchodný manažment Radovan Znášik ukončil v roku 2007 na City Univerzite v Trenčíne. Následne bol prijatý na magisterské štúdium v odbore diplomatické štúdiá na Westminsterskej univerzite v Londýne.

Od roku 2008 pracoval Znášik na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na rôznych pozíciách. Až do roku 2015, kedy získal štipendium japonskej vlády. Po návrate zo štúdií z Tokia nevidel lepšiu príležitosť na ministerstve pre jeho kariérny rast.

Preto od januára roku 2015 začal pracovať pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na detašovanom pracovisku v Turkmenistane ako programový manažér. Zodpovedal sa za plnenie záväzkov OBSE, ktoré boli v súlade s mandátom Centra OBSE v Ašchabade.

Spolupracoval s turkménskou vládou na opatreniach podporujúcich dodržiavanie princípov dobrej správy vecí verejných a budovanie kapacít v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Prioritu kládol na budovanie kapacít turkménskeho protikorupčného systému na všetkých troch úrovniach: 1. Legislatívnej, 2. Inštitucionálnej (vytvorenie novej protikorupčnej agentúry alebo posilnenie právomoci existujúcich štruktúr), 3. Posilnenie mechanizmu vymožiteľnosti práva.

V boji proti korupcií Radovan Znášik spolupracoval s Rumunskou protikorupčnou agentúrou ako i Finančnou monitorovacou službou Gruzínska. Tiež poskytoval poradenstvo vláde v spolupráci s ruskými a americkými expertmi na živelné pohromy a zorganizovali semináre na podporu vnútorných kapacít pre rýchle poskytovanie pomoci počas vzniknutej situácie.

Radovan Znášik – kandidát na prezidenta 2019

Radovan Znášik prezidentské voľby

Z kandidátov na prezidenta oznámil svoju kandidatúru ako prvý, a to 4. septembra 2017. „Rozhodol som sa kandidovať na túto ústavnú funkciu ako občiansky kandidát.“ Oznámil Radovan Znášik na tlačovej konferencií v Bratislave.

Prečo sa rozhodol kandidovať?

„Veľmi pozorne vnímam prehlbujúcu sa spoločensko-ekonomickú krízu na Slovensku. I napriek tomu, my, občania tohto štátu, máme potenciál, aby sme boli krajinou tomu zodpovedajúcou a teda vyššou životnou úrovňou. Od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 uplynulo už takmer 25 rokov. Počas tejto doby neustále počúvame od vlastných činiteľov vzájomné obviňovanie z korupcie, z neefektívneho nakladania s verejnými financiami a neschopnosti spravovať štát ich predchodcami. Či už to boli tzv. pravicové alebo ľavicové vlády, tak tieto mali k dispozícií minimálne dve kontinuálne volebné obdobia, avšak ani jedna z nich nedokázala prijať účinné opatrenia na odpolitizovanie justície a nedokázali to ani v rámci platnej legislatívy efektívne bojovať proti závažným podozreniam z korupcie na najvyšších miestach. Predovšetkým snaha ostať pri moci aj ďalšie volebné obdobie je dôvodom, aby politické strany neprijímali účinné opatrenia, ktoré by nie len obmedzili ich politickú moc, ktorou presadzujú všakovaké záujmy, len nie záujmy občanov a to za účelom transparentnosti a lepšej kontroly nad nakladaním štátu s verejnými prostriedkami.“

Prečo by ste ho mali voliť?

Chce byť predovšetkým taký prezident, ktorý bude mať silný mandát, môže iniciovať a stimulovať odbornú diskusiu za účelom riešenia aj takýchto otázok a to aj prostredníctvom vypísania referenda. Myslí si, že z tejto pozície sa dá veľa zmeniť. Svoje nezištné úmysly na slovenskej politickej scéne opisuje tým, že chce spoločnosť a politiku očistiť od narastajúcej korupcie a klientelizmu.

Jeho cieľom je aj odpolitizovanie justície a súdnictva za pomoci reforiem či zmeny voľby generálneho prokurátora. Ďalšími prelomovými krokmi by bolo vytvorenie protikorupčnej agentúry, nezávislej od národnej kriminálnej agentúry a polície. Podľa Radoslava Znášika by riešila politickú korupciu a spadala by pod prokuratúru.

Leave a comment